Regulamin


Sklep internetowy Smirna.pl, działający pod adresem sklep.smirna.pl, prowadzony jest przez: Smirna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 60A, wpisaną do KRS pod numerem 0000237772 , nr NIP 951-21-56-856, nr Regon 140162949.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep SMIRNA prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów zamieszczane są na stronie www.sklep.smirna.pl. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2. Aby dokonać zakupów, należy wprowadzić swoje dane kontaktowe oraz adres dostawy lub zarejestrować się i przy każdym następnym zakupie zalogować przy pomocy ustanowionego hasła i loginu. Zakupy w sklepie internetowym SMIRNA mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

3. Dla realizacji zamówienia przez kuriera konieczne jest podanie: pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, co umożliwi Sprzedającemu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Sprzedający w terminie 2 dni roboczych potwierdzi pocztą elektroniczną jego przyjęcie, dostępność zamówionego towaru, adres pod który towar ma być dostarczony oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonana przez Kupującego płatność

4.  Klient, składając zamówienie, zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży zamawianych towarów. 

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Formy płatności i nadpłaty.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

9. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

10. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sklep@smirna.pl.

11. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

12. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu SMIRNA, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) i akceptuje jego postanowienia.

13. Zamówienia w sklepie internetowym SMIRNA są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

14. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości lub opatrzone nieprawidłowymi danymi adresowymi podanymi podczas rejestracji w przypadku braku możliwości potwierdzenia.

CZAS I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

15. Czas realizacji zamówienia to okres, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów do wysłania, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Standardowy czas realizacji zamówienia w sklepie SMIRNA to 1-3 dni.

16. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru SMIRNA, który znajduje się w Warszawie: CH Arkadia, Al. Jana Pawła II 82, parter, pasaż Wisła. (godziny otwarcia: 10.00-22.00 pn-sb, 10.00-21.00 nd).

17. Termin dostawy deklarowany przez firmę kurierską UPS to 2-3 dni robocze.

18. Przewidywany czas dostawy zamówienia do Punktu Odbioru: 1-2 dni robocze.

19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

20. W przypadku osobistego odbioru towaru w sklepie SMIRNA w Centrum Handlowym Arkadia brak jest dodatkowych kosztów wysyłki. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:

a. 16,00 zł przy przedpłacie na konto lub płatności za pomocą serwisu platnosci.pl

b. 22,00 zł przy płatności przy odbiorze.

21. Przy zakupie towarów o wartości przekraczającej 150,00 zł brutto, Sprzedający dostarcza zamówiony towar na własny koszt.

22. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników firmy kurierskiej.

CENY TOWARÓW

23. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu SMIRNA są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

24. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Kupującego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

25. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

26. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia różni się od ceny znajdującej się w sklepie internetowym, Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia.

FORMY PŁATNOŚCI

27. Sklep SMIRNA akceptuje następujące płatności:

a. Płatność gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia przez Firmę Kurierską lub odbioru osobistego. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

b. Przelew elektroniczny. Przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu.

c. Płatność on-line poprzez serwis www.platnosci.pl (przelew bankowy, karty Visa i MasterCard). W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

REKLAMACJE I GWARANCJE

28.  Sprzedający zapewnia, iż wszystkie artykuły importowane przez niego zostały sprowadzone do Polski legalnie i spełniają wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne.

29. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, może złożyć reklamację, którą wraz z zamówionym towarem należy przesłać na adres: Smirna Sp. z o.o., ul.Włodarzewska 60A, 02-384 Warszawa. Do przesyłki należy również dołączyć dowód zakupu (faktura VAT).

30. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

31. Niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub braków jest sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznych uszkodzeń należy odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera lub odmówić przyjęcia paczki.  Reklamacje dotyczące dostaw należy kierować do Sklepu (tel 504 681 572) w dniu dostawy.

32. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

33. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 217) w sklepie internetowym SMIRNA można dokonać zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu wraz z fakturą. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty.

34. W razie zwrotu towaru Kupujący ponosi koszty przesyłki do Kupującego.

35. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

36. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi drogą przelewu przez SMIRNA Sp. z o.o. na wskazane przez Zamawiającego konto w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty odebrania przesyłki.

DANE OSOBOWE

37. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

38. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

39. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

40. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sklepem SMIRNA.

41. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego..

42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

43. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

44. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.smirna.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

45. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16-12-2010.

Zapraszami do działu FAQ, gdzie odpowiadzielismy na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 217) w sklepie internetowym: www.SMIRNA.pl można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem lub fakturą. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty. W razie zwrotu towaru Kupujący ponosi koszty przesyłki do i od Kupującego. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem